Članice PEM-a

Asocijaciju privatnih RTV stanica u BiH čini 40 članica: