ned. maj 28th, 2023

Uprava

Predsjednik Skupštine:

Patar Lukić (RADIO SKALA)

Predsjednik Upravnog Odbora:
Reuf Herić (NOVI RADIO)

Upravni odbor čine:
1. Reuf Herić (NOVI RADIO)
2. Mirza Ibrić (M RADIO)
3. Zorana Petković (OSVIT)
4. Jovica Panić (RTV HIT)
5. Amna Popovac
6. Mario Katić (RADIO GRUDE)
7. Hasan Omerović (GLAS DRINE)

Nadzorni odbor čine:
1. Šaban Pirić, predsjednik (SLON)
2. Dalibor Bačić, član (MAGIC)
3. Edin Čabaravdić, član (RADIO BREZA)

Sekretar Udruženja:
Emina Đokić